Lijsten wetenschappelijke onderzoeken die negatieve effecten op mens, dier en natuur aantonen, klik hier 

en hier

Een paar procent van de bevolking is 

E l e k t r o  h y p e r s e n s i t i e f 

De meestvoorkomende klachten door elektrosmog zijn

duizeligheid

hoofdpijn

slecht slapen

hartkloppingen

spanning

geïrriteerdheid

misselijkheid

oorsuizen, concentratiestoornissen  

spierpijn. 

Duizenden artsen luiden de noodklok omtrent de negatieve gezondheidseffecten van electro-magnetische velden in  FREIBURGER APPEL

Klik op button voor meer info

 Welkom op de website Stralend Nederland

 

Een vraag die steeds vaker gesteld wordt is of de straling zoals afkomstig van mobiele telefoons, zendmasten, draadloos internet (wifi), ipad, snoerloze huistelefoons (DECT), draadloze babyfoons en slimme meters schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Vanuit de overheid klinken geruststellende geluiden. Aan de andere kant komen  er steeds meer wetenschappelijk en epidemiologische aanwijzingen dat straling ons lichamelijk en geestelijk welbevinden negatief kan beinvloeden en dat het zelfs schadelijk voor mens, dier en natuur kan zijn.  Wat is nou waar?

 

 

IS STRALING SCHADELIJK VOOR DE GEZONDHEID OF NIET?

        * Acht feiten op een rijtje in mijn blog.

        *  Lees artikel "Stralingsbelasting feit of fabel" van  drs. ir. K. van Biesen

         * Lees artikel "Leven in de microgolf", uit  tijdschrift voor kinderartsen 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je zelf je eigen mening kunnen vormen en/of kunnen onderbouwen over wat het effect van straling nou precies op de gezondheid is, of wil je het voor jezelf onderzoeken, dan is het boek "Elektrostress en gezondheid" van prof. dr. ir. Michiel Haas een aanrader. Het boek gaat over de invloed van elektriciteit en zenders op onze gezondheid en er staan praktische tips in om eventuele schadelijke effecten te verminderen. Je vindt er onderzoeken die er zijn gedaan, uitleg over wat straling precies is, de bouwbiologische waardes maar ook politieke uitspraken, bijvoorbeeld van Europa. Klik op foto voor link. 

Straling, de asbest van de toekomst? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. De Raad van Europa adviseert al sinds 2011 om mobiele telefoons en WIFI uit scholen te weren

 

3. Dat straling van zendmasten en draadloze technologie schadelijk kan zijn voor de gezondheid van mensen staat buiten twijfel: niet voor niets zijn er blootstellingslimieten. Echter, de huidige blootstellingslimieten hebben weinig wetenschappelijke grond, want niemand wéét exact wat de effecten van draadloze technologie op lange termijn op mens, dier en natuur zullen zijn omdat het nieuwe technologieen zijn. De natuurlijke achtergrondstraling in de wereld is in de orde van grootte van 0,000.001 µW/m2. De  norm die de ICNIRP (groep wetenschappers die aanbevelingen voor normen in de telecom industrie doet) aanbeveelt voor de gewone bevolking is 10.000.000 µW/m2. 

Bij het vaststellen van deze blootstellingslimieten is vanuit een mechanische mensvisie alleen gekeken naar opwarmingseffecten, waarbij de mens is vertegenwoordigd door een zak water met zoutoplossing. De biologische effecten niet zijn meegenomen; deze kunnen volgens het BioInitiative Report al bij zeer geringe stralingsintensiteit optreden.  

 

4. In een straal van 400 meter rondom zendmasten worden kankerclusters waargenomen (epidemiologie)

 

5. De overheid zit een splagaat; enerzijds moet ze de gezondheidsbelangen van haar burgers behartigen en anderzijds de economische belangen. De telecombranche is een erg winstgevende business. Dat maakt het extra lastig om de gezondheid van burgers via beleid te beschermen. In plaats van het voorzorgbeginsel in acht te nemen, dus pas draadloze technologie invoeren als blijkt dat het veilig is, is er voor gekozen om draadloze technologieën in te voeren zonder dat bekend is wat de effecten daarvan op de gezondheid zijn.

 

6. De meeste mensen lopen hun grootste stralingsbelasting binnenshuis op. Denk aan mobiel bellen, laptop of ipad, Dect-telefoon, WIFI , babyfoon, slimme meter en andere draadloze apparatuur. Het goede nieuws is dat de meeste mensen dus zelf veel kunnen doen om hun gezondheid te beschermen. 

 

Vuistregel verstandig 

omgaan met straling

  

1. Straling vermijden

 

2. Straling verminderen

 

3. Straling  harmoniseren

Voorkom gezondheidsklachten

1. Mobiele telefoons zijn op de lijst 'mogelijk kankerverwekkende stoffen' van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) terecht gekomen

Straling, wat is dat precies? 

 

 

Straling is er in verschillende soorten en maten. Als in het dagelijks leven gesproken wordt over straling gaat het meestal over de straling afkomstig van mobiele telefoons, zendmasten, ipads, computers, draadloze babyfoons, de wifirouter, de magnetron en andere electronische gebruiksvoorwerpen. Er zijn echter veel verschillende soorten straling Op deze site gaat het vooral over hoogfrequente straling afkomstig van draadloze technologieën. Deze beïnvloeden op dit moment onze leefomgeving en gezondheid het meest.

Voor wie nog steeds sceptisch is en denkt dat het vooral een kwestie van 'geloven' is dat straling negatieve effecten op de gezondheid kan hebben en dat overtuigend wetenschappelijk bewijs ontbreekt, moet onderstaande stelling eens lezen. Dit is de stelling van prof. dr. ir. Michiel Haas aan het eind van zijn boek "Elektrostress en gezondheid". Een stelling die overigens niet in de tweede druk van het boek uit 2005 staat, maar wel in de herdruk in 2011; waarschijnlijk omdat er in 2011 meer bekend was als in 2005. 

 

"Na de research voor dit boek te hebben afgerond ten behoeve van de derde druk zijn de auteurs tot de conclusie gekomen dat er zoveel aanwijzingen zijn voor de in dit boek besproken gevaren zonder dat er tegen wordt opgetreden, dat er wel sprake moet zijn van een doofpotaffaire. Bij een doofpot horen klokkenluiders en die zijn er genoeg. Daarnaast zijn er zeer veel wetenschappers die met sterke tot zeer sterke aan wijzingen komen dat er gevaren (niet slechts) risico's) verbonden zijn aan de omgang met elektromagnetische velden, zowel laagfrequent als hoogfrequent, gepulst of niet gepulst. Zoals professor Lucas Reijnders in zijn voorwoord al aangeeft, het is onbegrijpelijk dat deze draadloze techniek, zonder deugdelijk onderzoek in hoog tempo is ingevoerd. Iedereen is er aan blootgesteld, zonder uitzondering, van pasgeboren baby's tot bejaarden, gezonde en zieke mensen, wereldwijd. Hoe heeft het zover kunnen komen?".

 

 

OPROEP 

Wees verstandig en laat van je wifi-netwerk geen openbaar netwerk maken!

 

In navolging van Ziggo en UPC komt ook telecomprovider KPN binnenkort met een landelijk dekkend WiFi-netwerk.  Dit houdt in dat jouw wifirouter naast een thuisnetwerk ook een openbaar netwerk gaat uitzenden. Je deelt jouw bestaande internetverbinding dan met andere klanten van de telecomprovider. Als je daarmee akkoord gaat  dan heb jij het gemak dat je straks op straat gratis mobiel kan internetten via het wifi-netwerk van een ander. 

Er zijn echter 2 hele grote nadelen aan verbonden.

Ten eerste kun je niet het openbaar netwerk beinvloeden, dus als jij jouw persoonlijke wifi wilt uitzetten, dan blijft het openbare netwerk toch uitzenden.

Ten tweede gaat je wifi nóg harder zenden dan hij nu al doet met alle mogelijke gezondheidseffecten van dien! Als je weet dat de Raad van Europa adviseert om wifi uit scholen te weren, dan is dit zeker geen goed idee als je zelf kinderen hebt of als jouw buren die hebben!

Kijk gratis de geweldige documentaire Beings of Frequency

Zes belangrijke wetenswaardigheden:

In België wordt over zes maanden de verkoop van mobieltjes aan jonge kinderen verboden. Ook reclame voor gsm's en smartphones gericht op kinderen onder 13 jaar mag over een half jaar niet meer. 

 

Nederland trots op eerste digitale scholen; Canada verbiedt wifi op scholen

 

Meer nieuws

Gratis

kijken!


QUOTE
"I have no doubt in my mind that at the present time that the greatest polluting element in the earth’s environment is the proliferation of electromagnetic fields. I consider that to be far greater on a global scale than warming and the increase of chemical elements in the environment"

Robert O. Becker, M.D.

twice nominated for nobel prize